Кратко ръководство на купувача

Полезни съвети и информация при покупка на имот!
Картина на улица с нарисувани къщи

Приблизителни такси и ролята на Брокера:

Опитният агент може да ви помогне да се ориентирате в местния пазар и да намерите имоти, които отговарят на вашите нужди и бюджет. Също така да предоставят ценни съвети относно процеса на закупуване и да помогнат в преговорите. Комисионната на агента може да варира и да се договаря, най-често е около 3% от продажната цена на имота. Когато разглеждате оферти в повечето случаи тази информация се съдържа в самата оферта. Там където е указано, че няма комисионна от купувача, такава не се дължи!

Други свързани такси и данъци:

  • Таксите за покупка на имот в Слънчев бряг обикновено са около 1.5% от продажната цена, като включват такса за регистрация, банкови такси, вписване и т.н.;
  • Местен данък при покупка: Местният данък при покупка в Слънчев бряг е 3% от продажната цена или от стойността на данъчната оценка, което от двете е по-високо - плаща се еднократно; 
  • Такси за поддръжка: Комплексите с такса поддръжка обикновено са по-добре поддържани и имат по-добри удобства от тези без. Въпреки това е важно да обмислите внимателно таксите и какво покриват, преди да закупите имот.
     

Акт 16:

Акт 16 е важен документ, който удостоверява готовността на сградата за обитаване. Той гарантира, че сградата отговаря на всички необходими изисквания за безопасност и строителство. Акт 16 се издава от съответната държавна комисия и констатира годността за ползване на строежа (част/етап от него). На основание Акт 16 съответната регионална дирекция за национален строителен надзор издава Удостоверението за обитаване. Но когато става въпрос за строеж от IV-VI категория (жилищни и смесени жилищни сгради, вили и др.), няма Акт 16, а се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация от съответния главен архитект към съответната община.

Това Удостоверение за обитаване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация е окончателният акт за изграждане на сграда и той удостоверява, че сградата е подходяща за обитаване. Не може да бъде издаден Акт 16/Удостоверение за въвеждане в експлоатация, ако се установи несъответствие между действителното изпълнените СМР и одобрените проекти.

След като намерите имот, който ви подхожда,

обикновено ще трябва да платите депозит, за да гарантирате продажбата. Това може да стане чрез договор за депозит или договор за посредничество, ако използвате брокер на недвижими имоти, или предварителен договор, ако работите директно със собственика. Договорът трябва да очертае условията на сделката, включително цената, периода от време, задълженията на двете страни и всяка подходяща информация.

Следващата стъпка е подписването на документите пред нотариус. Можете да направите това лично или да подпишете пълномощно на ваш агент, адвокат или друго доверено лице, което да ви представлява пред нотариуса. 

Времето, необходимо за приключване на продажбата, може да варира в зависимост от редица фактори и може да отнеме от седмица до 6 месеца или повече. 

Успех!

homeoption.eu